Rabu, 05 Agustus 2009

daftar kepela keluarga warga rt5

Rekapitulasi Data Penduduk RT 05, RW 04 Kelurahan Kepanjen
Triwulan ke dua tahun 2009
No No N a m a L P Tgl.lahir
Tempat Agm Pddkn Pek
Rmh KK


tg bl thn Lahir


1G1 1 Hariyanto 1
15 3 62 Malang Islam SLTA Swasta
3 2 Sugeng Wibowo 1
14 9 61 Malang Islam SLTA Swsta
9 3 Tatok Supriyono 1
20 11 65 Malang Islam univ Wiraswasta
11a 4 Ny.Sudarwati Subadri S.
1 30 6 55 Kediri Islam SD Ibu r.t
11a 5 Budi Purnomo 1
7 9 75 Kediri Islam SLTA Swasta
17 6 Ny.Asri Siswandojo
1 28 7 39 Malang Islam SLTA rt
17 7 Slamet Catur Budiono 1
8 12 68 Malang Islam univ swasta
17 8 Luis Hari Eko P 1
1 1 71 Malang Islam Univ swasta
19 9 Waris 1
15 6 27 Malang Islam SD Swasta

10 Irwan Sejati 1
26 9 72 Malang Islam SLTA Swasta
21 11 Edy Prawoto 1
15 2 52 Malang Islam SLTA Swasta
21 12 Deasi Ary Pratiwi
1 27 12 81 Malang Islam SLTA Ibu r.t
23 13 Abdul Syukur 1
11 5 36 Malang Islam SD Wiraswsta
25 14 Toni Suhartono 1
30 5 61 Malang Islam SLTA Swasta
27 15 Moch Sugeng 1
24 11 59 Malang Islam SLTA Swasta
27 16 Dwi Puji Prasetyo 1
23 10 83 Malang Islam SLTA Wiraswsta
29 17 Misdi 1
10 5 30 Blitar Islam SD Wiraswsta
29 18 Slamet Maryono 1
28 8 58 Blitar Islam SD Wiraswsta
29 19 Gito wibowo 1Blitar Islam SLTA Swasta
31 20 Sunaryo 1
23 9 64 Malang Islam SLTA Wiraswasta
33 21 Supriyanto drs. 135 22 Sutinah
1 18 10 54 Blitar Islam SLTP Ibu rmh t
35 23 Agung Kurniawan

Islam
Swasta
37 24 Paimun 1
15 12 36 Malang Islam
pens.PNS
37 25 Muhammad Safii 1
11 5 73 Malang Islam
Swasta
41 26 Wasiah
1 10 6 55 Malang Islam SD berdagang
2 27 Supardi, Ir. 1
3 1 49 Malang islam Univ Pens
2 28 Andi Fibrianto

21 2 83 Malang Islam SLTA Wiraswasta
4 29 Suparti
1 10 12 52 Malang Islam SLTP Wiraswsta
4 30 Rudi Masruchin 1
28 5 82 Mjkerto Islam SLTA Swasta
6 31 Suyono 1
9 4 56 Malang Islam SD Wiraswasta
6 32 Budianto 1
26 3 77 Situbondo Islam Univ Swasta
8 33 Muhammad Syaiful 1
2 9 81 Surabaya Islam SLTA Wiraswasta
10 34 Paimun 1
17 5 39 Malang Islam SLTA Pens
12 35 Wisnu Unjoyo 1
19 5 63 Malang Islam Univ PNS
14 36 Ny. Bidayati Suwandi
1 12 5 70 Malang Islam SLTP Ibu rmh t
24 37 Hasanudin 1
17 8 63 Malang Islam SLTP Swasta
24A 38 Toto Subinar 1
1 2 57 Ciamis Islam SD Wiraswasta
16 39 Warmanto 1
5 3 66 Bangka islam SLTA Swasta
20 40 Sulastri
1 8 8 45 Malang Islam SLTP Ibu rmh t
20 41 Muksin Ashari 1
12 4 69 Malang islam SLTA Sopir
20 42 Agus Budiono 1
16 8 60 Malang Islam SLTA Swasta
22 43 Sujito 1
16 8 48 Tlagung Islam Univ pens
22 44 Widi Asto 1
14 5 74 Malang Islam SLTA Wiraswasta
22 45 Suprianto 1
14 7 74 Surabaya Islam SLTA Wiraswasta
26 46 Katamah
1 6 1 41 Tlagung Islam SD
28 47 Agus Muin 1
16 8 58 Surabaya Islam SD Wiraswasta
30 48 Didik Sulistyo 1
7 7 68 Malang Islam SLTA Swasta
32a 49 Siswanto Hadimulyo 1
12 12 52 Malang Islam SLTP Wiraswasta

50 Riswan 1
30 9 75 Malang Islam SLTA PNS
34 51 H. Abdul Rohman R 1
16 4 44 Malang Islam SLTA Wiraswasta

52 A. Syafiq Fatoni 1
1 1 73 Malang Islam univ Wiraswasta
36 53 Kamsuri 1
1 1 48 Malang Islam SLTP Wiraswasta
38 54 M Sonhaji 1
1 1 79 Malang Islam SLTA Wiraswasta
38 55 Budianto 1Malang Islam


56 Muhammad Musodik
Blitar Islam

40 57 Sunari 1
1 1 58 Malang Islam SD Buruh
40 58 Harmaji 1
1 1 59 Malang Islam SLTA Swasta
40 59 Doni Susanto 1
12 4 79 Malang Islam SLTA Swasta
40 60 Sutrisno 1
20 10 58 Malang Islam

40 61 Tatok Dwi Cahyono 1
10 2 81 Malang Islam SLTA Swasta
50 62 Anwar Hidayat 1
8 1 79 Malang Islam SLTA Wiraswasta
54 63 Muslimin
Malang Islam

54 64 Widodo 1
1 1 57 Malang Islam SLTP Buruh
56 65 Kuswanto
Malang Islam

58 66 Achmadi
Malang Islam

58 67 Yayuk Muji Rahayu
Malang Islam

60 68 Ny. Samsiyah Subandi
Malang Islam

60 69 Eko Pujianto
Malang Islam

62 70 Samiati
Malang Islam

64 71 Errik Dwi Hamzah F 1
26 10 74 Malang Islam SLTA Swasta
66 72 Suwarno
Malang Islam

66 73 Sutrisno
Malang Islam

68 74 Dr.Apriel Mustika R 1
19 4 49 Semarang Islam Univ PNS-dokter
70 75 Ny.Hartatiek Bambang T
Malang Islam

72 76 dr.Susilowati
Malang Islam

74 77 Mintowati
Malang Islam

76 78 Bachrodin
Malang Islam

78 79 Bambang Sutisna
Malang Islam

82 80 Sustiari
Malang Islam

84 81 Edy Kandowo
Malang Islam

86 82 Johan Wahyudi 1
3 2 78 Malang Islam SLTA Wiraswasta
88 83 Ny.Hartati Soetjiono
Malang Islam

88 84 Lilik Eko Slamet
Malang Islam

90 85 Fajar Siddiq
Malang Islam

90 86 Setyawan
Malang Islam


87

Malang Islam

92 88 Oscar Amrullah
Malang Islam

94 89 J.Sudarwantono, dr. 1
9 2 49 Klaten Katolik Univ PNS-dokter
96 90 Sudarmoko 1
20 12 55 Ngawi Islam Univ PNS-guru
96a 91 Suliyanto
Malang Islam

98 92 Ny. Musri Slamet Santoso
Malang Islam

100 93 Rahmat Prihandono
Malang Islam

102 94 Dendik Gunawan 1
21 8 67 Malang Islam SLTP Wiraswasta
104 95 Ny. Hj.Sunarti Ali Affan
1 27 7 49 Malang Islam SLTA mengurus rt
104 96 Andi Yusfanani
Malang Islam

134 97 Subakir, H
Malang Islam

136 98 Abdul Rozak
Malang Islam

136 99 H. Harry Mulyono
Malang Islam

138 100 Fetter Effendi
Malang Islam

138a 101 Kushardiyanto
Malang Islam

140 102 Sukirno Hariyadi
Malang Islam

146 103 M. Irfan Hamzah
Malang Islam

148 104 Mudjito, H.
Malang Islam

150 105 Hudaeri
Malang Islam

150 106 Ari Dwi Susanto
Malang Islam

154 107 Suharto, H 1
6 8 51 Malang Islam SLTA Swasta
154a 108 Supardi Agus Yulianto, drs. 1
5 7 54 Malang Islam Univ PNS-guru
156 109 Ny.Tutik Sri lestari Buhari
Malang Islam

158 110 Andik Darmawan
Malang Islam

160 111 Agus Chusni
Malang Islam

162 112 Rahmad
Malang kristen

164 113 Syamsul Arifin
Malang Islam

166 114 Sutomo, H
Malang Islam

168 115 Bambang Sutrisno
Malang Islam

170 116 Ahmat Masjhuri
Malang Islam

172 117 Anton Sarwono
Malang Islam

174 118 Sundaru
Malang Islam

176 119 Mujiono 1
4 7 59 Malang Islam Univ PNS-guru
178 120 Dul Ajis
Tidak ada komentar:

Posting Komentar